Wat krijgt u?

U bent met pensioen. Uw inkomen kan bestaan uit: 

1. AOW-pensioen 

U krijgt AOW-pensioen van de overheid vanaf een bepaalde leeftijd. De hoogte van het AOW-pensioen is verschillend voor:

  • alleenstaanden
  • alleenstaanden met kinderen
  • gehuwden of samenwonenden

Meer informatie over uw AOW-pensioen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

2. Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen van ons fonds (standaard vanaf 68 jaar).

3. En verder mogelijk pensioen van:

  • andere pensioenfondsen of -verzekeraars waar u via andere werkgevers pensioen hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • een bank of verzekeraar als u zelf hebt gespaard voor extra pensioen

Wanneer krijgt u uitbetaald?

Als u met pensioen bent, ontvangt u inkomen van verschillende instanties. In de tabel ziet u van wie u wat, wanneer ontvangt. Bekijk hier de precieze betaaldata van ons pensioenfonds.

Wat

Van wie

Wanneer

AOW Rijksoverheid Rond de 22ste van elke maand 
Ouderdomspensioen Pensioenfonds Rockwool Rond de 23ste van elke maand
     
ANW Rijksoverheid  Rond de 22ste van elke maand
Partnerpensioen voor uw partner Pensioenfonds Rockwool Rond de 23ste van elke maand
Wezenpensioen voor uw kinderen Pensioenfonds Rockwool Rond de 23ste van elke maand
     
Extra pensioen Bank of verzekeraar Afhankelijk van het product

Wanneer krijgt u vakantiegeld?

Als werknemer was u gewend elk jaar in mei vakantiegeld te krijgen. Ook nu u met pensioen bent, ontvangt u vakantiegeld.

  • Het vakantiegeld van uw AOW-pensioen ontvangt u in één keer in mei.
  • Het vakantiegeld van ons ontvangt u elke maand bij uw pensioen.