Overlijden

Uw situatie verandert

Woont u ten tijde van uw overlijden in Nederland, dan hoeven uw nabestaanden niets door te geven aan het pensioenfonds(AZL). Uw gemeente geeft het bericht van overlijden automatisch door aan AZL. AZL heeft namelijk een automatische verbinding met de Gemeentelijke Basis Administratie.

Uw pensioenuitkering wordt beëindigd. Daarnaast wordt beoordeeld of uw partner, ex-partner en eventueel uw kinderen in aanmerking komen voor een pensioenuitkering. Is dat het geval, dan worden zij schriftelijk benaderd met de vraag het aanvraagformulier voor het pensioen in te vullen. Zodra het volledig ingevulde en ondertekende formulier is ontvangen kan het AZL het pensioen gaan uitbetalen aan uw nabestaanden.