Verhuizen

Uw situatie verandert

U woont in Nederland en verhuist naar een ander adres in Nederland? Deze adreswijziging hoeft u niet aan het pensioenfonds door te geven.

Als u uw nieuwe adres doorgeeft aan uw gemeente ontvangt het pensioenfonds(AZL) vanzelf uw nieuwe adresgegevens. Het AZL heeft namelijk een automatische verbinding met de Gemeentelijke Basis Administratie.

Verhuist u naar het buitenland dan is het belangrijk dat u deze adreswijziging schriftelijk doorgeeft aan het AZL. Hetzelfde geldt voor een verhuizing in het buitenland.

U kunt hiervoor een kort briefje schrijven. Vergeet uw handtekening en uw burgerservicenummer niet. U stuurt het briefje vervolgens naar:

AZL
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen