Wanneer moet u in actie komen?

 waardeoverdracht.png

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

 buitenland.png

Als u verhuist naar of binnen het buitenland. U kunt dan daar uw pensioen ontvangen, als u hiervoor een aantal zaken regelt.

 arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Als u arbeidsongeschikt wordt. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. Daarom is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

 werkloos.png

Als u werkloos wordt. In dat geval stopt uw pensioenopbouw en is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

arbeidsongeschiktheidspensioen.png samenwonen_trouwen.png

Als u gaat samenwonen of in het buitenland trouwt. Meld uw partner aan bij ons fonds.

 mijnpensioenoverzicht.png

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

mijnpensioenoverzicht.png scheiden.png

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

 vragen.png Neem contact met ons op als u vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.