Nieuw in dienst

Welkom bij Pensioenfonds Rockwool! U hebt een nieuwe baan en u gaat nu pensioen opbouwen bij ons fonds.

Wat is er geregeld?

Uw werkgever heeft samen met de vakbond een pensioenregeling afgesproken. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit:

 • u hebt recht op een ouderdomspensioen
 • u hebt (onder voorwaarden) recht op voortzetting van uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt
 • uw partner kan na uw overlijden recht hebben op partnerpensioen
 • uw kinderen hebben recht op wezenpensioen

Als nieuwe deelnemer ontvangt u automatisch een brief van ons met informatie over uw pensioen. Bij deze brief ontvangt u:

 • een overzicht van het pensioen dat u kunt opbouwen bij ons
 • een korte samenvatting van uw pensioenregeling
 • het formulier ‘Uw pensioen meenemen: waardeoverdracht’
 • een formulier waarmee u uw partner bij ons kunt aanmelden (als u samenwoont of in het buitenland getrouwd bent)

Daarnaast kunt u met uw DigiD inloggen op het beveiligde deel van onze website, Mijn Pensioencijfers. Hier kunt u online 24/7 pensioenzaken met ons regelen.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen om pensioen te gaan opbouwen. Uw werkgever meldt u aan bij ons.

U betaalt pensioenpremie. Dit houdt uw werkgever elke maand automatisch in op uw salaris. Hoeveel dat is, kunt u zien op uw loonstrookje.

Wat kunt u doen?

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dat kunt u meenemen naar ons fonds of wordt automatisch aan ons overgedragen. Het heet waardeoverdracht.

Hoeveel pensioen u ergens anders al hebt opgebouwd kunt u nagaan op de nationale pensioenwebsite; mijnpensioenoverzicht.nl.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

1) Uw pensioen is lager dan € 594,89 (in 2023)

Als uw pensioen lager is dan deze wettelijke afkoopgrens, dan kan het zo zijn dat uw oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Wij sturen u een brief waarin staat hoeveel geld wij hebben ontvangen en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in onze pensioenregeling.

2) Uw pensioen is hoger dan € 594,89 (in 2023)

Als uw pensioen hoger is dan deze wettelijke afkoopgrens, moet u moet zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

 • wat voor pensioenregeling geldt bij uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
 • hoe wordt het pensioen verhoogd?
 • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
 • welke keuzes hebt u binnen de pensioenregeling?

Of u het pensioen meeneemt naar ons pensioenfonds beslist u dus zelf.

Tip: Vergelijk pensioenregelingen met elkaar. Daarvoor kunt u de Pensioenvergelijker gebruiken.

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht zo snel mogelijk bij ons aan nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Of gebruik het formulier op onze website. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

De financiële positie van uw oude pensioenfonds en van ons moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk.

Is waardeoverdracht aangevraagd, dan duurt het soms even voordat waardeoverdracht is afgerond. Zorgvuldigheid staat voorop. We doorlopen maar liefst 6 stappen die elk een maximale termijn kennen.