Einde relatie

Scheiden of einde geregistreerd partnerschap

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Die zijn vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’.
U kunt ook andere afspraken maken.  

Wat zegt de wet?
In de wet zijn 2 zaken geregeld.

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

Via de gemeente ontvangt ons fonds automatisch bericht dat u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. Op basis van deze melding regelt ons fonds automatisch een bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner, zoals wettelijk geregeld. Uw ouderdomspensioen verandert niet automatisch. Daar moet u iets voor doen.

Partnerpensioen
Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan ervan afzien. Dat moet dan wel worden vastgelegd. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons.

Wat moet u doen?
Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, regelt u dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. U en uw ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen!

U kunt de scheiding en alle afspraken aan ons doorgeven via Mijn Pensioencijfers: Direct regelen (Echtscheiding regelen)

of

Uw ex-partner stuurt ons het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner en alle documenten die wij nodig hebben per e-mail of per post

Als u in het buitenland woont, krijgen we niet automatisch door dat u bent gescheiden. Geef een scheiding aan ons door via Mijn Pensioencijfers.
Hebt u tijdens uw huwelijk ook ergens anders pensioen opgebouwd? Dan moet u ook aan dat pensioenfonds doorgeven dat u bent gescheiden.

Ouderdomspensioen
U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen door de helft delen. Geef de scheiding aan ons door: vul daarvoor het formulier in Mijn Pensioencijfers.

Doet u dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken
U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode, of
  • een combinatie van 1 en 2
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieEen eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het pensioen van uw ex-partner staat dan los van uw eigen pensioen..

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef ook dit binnen 2 jaar door via het formulier in Mijn Pensioencijfers of stuur ons een kopie van de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant waarin deze afspraken zijn opgenomen.

Einde samenwonen

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen kan beïnvloeden.

Wat is er geregeld?
Uw ouderdomspensioen hoeft u niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.
Uw ex-partner krijgt wel een bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Maar uw ex-partner kan verklaren af te zien van dit partnerpensioen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons.

Wat moet u doen?
Als uw partner niet langer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente, ontvangen wij hiervan automatisch bericht. Wij weten dan alleen nog niet wat u besluit over het bijzonder partnerpensioen is. Daarom vragen wij u om zelf uw partner af te melden. Dat kan in digitaal in Mijn Pensioencijfers of stuur een brief met daarin:

U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief!

U kunt de afspraken aan ons doorgeven via Mijn Pensioencijfers: Direct regelen

of

Uw ex-partner stuurt ons het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner en alle documenten die wij nodig hebben per e-mail of per post

Bevestiging afmelding
Als u uw partner bij ons hebt afgemeld, sturen wij u en uw ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.