Nieuws

‘Bedrag ineens’ opnieuw uitgesteld?

De regering kondigde in 2020 een nieuwe mogelijkheid aan voor iedereen die met pensioen gaat. U kunt dan een deel - maximaal 10% - van uw pensioen in één keer opnemen (‘bedrag ineens’). Dit zou op 1 januari 2023 ingaan.  Kort geleden werd deze nieuwe mogelijkheid met 6 maanden uitgesteld.

Maar ook deze ingangsdatum (1 juli 2023) lijkt niet haalbaar. Wij verwachten dat de regering binnenkort een volgend uitstel bekendmaakt.

Wat betekent dit voor u?

U kunt natuurlijk gewoon in 2023 met pensioen gaan. Alleen kunt u voorlopig géén gebruik maken van de mogelijkheid om een deel van uw pensioen op te nemen. In ieder geval niet vóór 1 juli. Maar de rest van het jaar zeer waarschijnlijk ook niet.

We wachten daarom voorlopig even met het versturen van de zogenaamde pensioneringsbrieven. Normaal gesproken krijgt iedereen 6 maanden vóórdat hij of zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt zo’n brief van ons. Nu wachten we even tot de regering meer duidelijkheid geeft. Als er op 1 maart nog geen nieuws is, gaan we de pensioneringsbrieven alsnog versturen. U heeft dan nog voldoende tijd om uw pensioenkeuzes door te geven.

 Wat kunt u doen?

Als u straks graag een deel van uw pensioen in één keer opneemt, kunt u voorlopig even afwachten wat er gaat gebeuren. We verwachten dat een bedrag ineens opnemen vanaf 1 januari 2024 wél mogelijk is. In dat geval zou u ervoor kunnen kiezen om uw pensioen iets later te laten ingaan. Hou er wel rekening mee dat ‘bedrag ineens’ niet met alle andere keuzemogelijkheden voor de ingang van uw pensioen gecombineerd kan worden. Veel is dus nog onduidelijk. Zodra er nieuws is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons!

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op.