Nieuws

Update toekomstonderzoek

Begin 2019 is de toekomstverkenning van ons fonds van start gegaan. In oktober 2019 zijn (gewezen) deelnemers en gepensioneerden per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het toekomstonderzoek.

Tweede fase afgerond

Inmiddels heeft het bestuur de tweede fase van de toekomstverkenning afgerond. Daarin zijn een aantal constateringen gedaan.

  • Allereerst is op basis van de toets Toekomstbestendigheid van de DNB geconcludeerd dat het pensioenfonds toekomstbestendig is: organisatie en inrichting zijn op orde en daarmee klaar om de komende jaren de pensioenuitvoering goed te kunnen doen.
  • Een tweede conclusie is dat op dit moment een andere vorm van pensioenuitvoering, bijvoorbeeld aansluiten bij een ander fonds of verzekeren, niet in het belang is van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Andere vormen van pensioenuitvoering zijn op dit moment niet wezenlijk beter dan de uitvoering door het pensioenfonds.

Het bestuur heeft besloten de externe ontwikkelingen nauwkeurig te blijven volgen zodat snel kan worden gehandeld als daartoe aanleiding is. Onder externe ontwikkelingen vallen bijvoorbeeld ontwikkeling van de dekkingsgraad en de concrete uitwerking van het pensioenakkoord. Het bestuur blijft daarom in overleg met sociale partners.

Informatie

Nieuws over de voortgang wordt op deze website gepubliceerd.