Andere baan

U begint voor uzelf of u gaat ergens anders werken? Dan stopt uw pensioenopbouw bij ons.

Wat er hierna met uw pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog uw opgebouwde pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of de landelijke pensioenwebsite; www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

Gaat u ergens anders werken?

Dan kunt u uw pensioen meenemen of wordt automatisch overgedragen. Het heet waardeoverdracht.

1) Uw pensioen is lager dan € 594,89 (in 2023)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij dan automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang. Daarna mogen wij uw pensioen afkopen. U ontvangt automatisch bericht van ons.

2) Uw pensioen is hoger dan € 594,89 (in 2023)

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Elk jaar is er voor u online een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) beschikbaar. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben. U vindt het pensioenoverzicht als u inlogt op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. Eens in de 5 jaar sturen wij u dit pensioenoverzicht ook toe.

Wat kunt u doen?

Hebt u een baan in loondienst, dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht.

Wij kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • wat voor pensioenregeling geldt bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
  • welke keuzes hebt u binnen de pensioenregeling?

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. U krijgt een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

De financiële positie van uw nieuwe pensioenfonds en van ons moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk.

Wat kunt u verder doen?

Als u uw eigen bedrijf start, regelt u vanaf nu zelf uw pensioen. U kunt het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd niet meenemen.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier. Wilt u bijvoorbeeld ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen? Dan kunt u dat aangeven met dit keuzeformulier. Het keuzeformulier vindt u ook in Mijn Pensioencijfers.