Organisatie

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Dit vindt u op de documentenpagina van deze website.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 4 leden: 1 lid namens de werkgever, 2 leden namens de werknemers en 1 lid namens de gepensioneerden.

Naam

Functie

Namens

John Ruijters

Voorzitter

Werkgever

John van der Meulen

Lid

Werknemers

Kirstin Goossens

Lid

Werknemers

Gert-Jan Doomen

Lid

Gepensioneerden