Organisatie

Bestuursbureau

Ons bestuursbureau regelt de dagelijkse gang van zaken. Dit houdt in dat het bestuursbureau:

  • het beleid voorbereidt
  • contacten met externe partijen onderhoudt
  • de communicatie met deelnemers coördineert
  • verschillende organen van het pensioenfonds ondersteunt
  • toezicht houdt op uitbestede werkzaamheden

Samenstelling

De werkzaamheden van het bestuursbureau worden verzorgd door Frank Reuling.