Organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op de documentenpagina van deze website.

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers namens de werkgever, de werknemers en gepensioneerden. 2 leden worden door de directie van Rockwool benoemd, het lid namens de werknemers en het lid namens gepensioneerden worden voorgedragen door het verantwoordingsorgaan.

Naam

Functie

Namens

Rico Donders voorzitter werkgever

Guido Monsieur

bestuurslid

gepensioneerden

Erwin Bosman

bestuurslid/secretaris

werknemers

Werner Koch

bestuurslid

werkgever

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit.

Vragen

Hebt u vragen aan het bestuur? Stel ze dan via pf-rockwool@azl.eu.