Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van Pensioenfonds Rockwool is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname en wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het fonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Overzicht dekkingsgraden

In de onderstaande grafiek ziet u hoe de dekkingsgraden van het fonds zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld.

2 dekkingsgraden

In de grafiek zijn 2 dekkingsgraden opgenomen:

  1. De actuele dekkingsgraad: dit is de dekkingsgraad aan het einde van elke maand.
  2. De beleidsdekkingsgraad: dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Sinds 1 januari 2015 moeten alle pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.
Pensioenfonds Rockwool publiceert vanaf 2015 de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad.

Eisen aan de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad moet aan bepaalde eisen voldoen. Een belangrijke grens is de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is gebaseerd op de pensioenverplichtingen van het fonds, verhoogd met de benodigde financiële buffers. Deze grens is voor Pensioenfonds Rockwool vastgesteld op 111,7%. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan deze grens, moet het fonds een herstelplan indienen bij DNB. In zo’n herstelplan staat hoe het fonds ervoor zorgt dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

Effect rente

Invloeden op de dekkingsgraad

Ons fonds heeft verplichtingen. Onze belangrijkste verplichting is het uitbetalen van de pensioenen. Aan u, en aan alle andere deelnemers. Nu en in de verre toekomst. Ons fonds berekent elke maand hoe hoog die verplichtingen zijn. Volgens de wet moeten we onze verplichtingen berekenen op basis van de rentestand op dat moment. De rentestand heeft zo invloed op de dekkingsgraad van ons fonds. En uiteindelijk ook op de hoogte van de beleidsdekkingsgraad.
U las hierboven al wat het verschil is tussen deze twee dekkingsgraden. Naast de rente hebben ook onze beleggingen invloed op de dekkingsgraad. Lees verder als u wilt weten wat de invloed van de rente en onze beleggingen precies is.

Een lage rente

Hoe hoger de rente, hoe beter dat is voor de financiële positie van een pensioenfonds. Een lage rente is dus níet gunstig voor onze financiële positie. Het is een beetje vergelijkbaar met een lage rente op uw spaarrekening. Is de rente laag? Dan houdt u later minder geld over dan bij een hoge rente.
Zo werkt het voor een pensioenfonds ook. AIs de rente laag is, moeten we nu meer geld hebben. Anders kunnen we straks niet aan onze verplichtingen voldoen. We moeten nu als het ware meer geld op de bank op hebben staan om later alle pensioenen te kunnen betalen.
Onze verplichtingen zijn bij een lage rentestand dus hoger. En dat zorgt voor een lagere dekkingsgraad.

Een hoge rente

Een hoge rente is dus juist goed voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Ook hier weer de vergelijking met geld op uw spaarrekening. Als de rente hoog is, krijgt u meer geld van de bank dan bij een lage rente. Zo werkt het ook bij pensioenfondsen. Staat de rente hoog? Dan hoeven we nu minder op de bank hebben staan om later genoeg geld te hebben voor alle pensioenen.
Onze verplichtingen zijn bij een hoge rentestand dus lager. En dat zorgt voor een hogere dekkingsgraad.

Beleggingen

In werkelijkheid zetten pensioenfondsen (bijna) geen geld op de bank. Pensioenfondsen beleggen hun geld, omdat beleggen op langere termijn meer oplevert. Ons fonds belegt daarom ook.
Als onze beleggingen het goed doen, groeit ons vermogen. Gaan de beleggingen niet goed, dan vermindert ons vermogen. Meer vermogen zorgt voor een hogere dekkingsgraad.

Lees meer over de beleggingen van ons fonds.