Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van Pensioenfonds Rockwool is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname en wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het fonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Overzicht dekkingsgraden

In de onderstaande grafiek ziet u hoe de dekkingsgraden van het fonds zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld.

2 dekkingsgraden

In de grafiek zijn 2 dekkingsgraden opgenomen:

  1. De actuele dekkingsgraad: dit is de dekkingsgraad aan het einde van elke maand.
  2. De beleidsdekkingsgraad: dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Sinds 1 januari 2015 moeten alle pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.
Pensioenfonds Rockwool publiceert vanaf 2015 de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad.

Eisen aan de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad moet aan bepaalde eisen voldoen. Een belangrijke grens is de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is gebaseerd op de pensioenverplichtingen van het fonds, verhoogd met de benodigde financiële buffers. Deze grens is voor Pensioenfonds Rockwool vastgesteld op 111,7%. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan deze grens, moet het fonds een herstelplan indienen bij DNB. In zo’n herstelplan staat hoe het fonds ervoor zorgt dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.