Pensioen meenemen

Hebt u nog pensioenrechten bij Pensioenfonds Rockwool staan en bouwt u inmiddels elders pensioen op? Dan kunt u de pensioenrechten bij Pensioenfonds Rockwool overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. U vraagt waardeoverdracht aan bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Die neemt vervolgens contact op met Pensioenfonds Rockwool om alles te regelen. Bij het overdragen van pensioenrechten gaat geen waarde verloren en er worden ook geen kosten in rekening gebracht. In Mijn Pensioencijfers kunt u zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Rockwool.

Wel of geen waardeoverdracht?

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens van € 592,51 bruto per jaar (2024)
Als u een nieuwe baan vindt, dragen wij het ouderdomspensioen dat u bij ons hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

Als u geen pensioenopbouw hebt via een nieuwe baan, dan blijft uw pensioen bij ons staan. U bent dat niet kwijt. Wij kijken een jaar later opnieuw of u ergens anders pensioen opbouwt. Als dat op een gegeven moment zo is, dan dragen we uw pensioen alsnog over. U wordt dan bij ons fonds uitgeschreven als deelnemer.

Dat proberen we vijf jaar lang. Als het pensioen na die periode nog bij ons staat, krijgt u van ons een brief met de vraag of u wilt dat wij het pensioen in één keer uitbetalen.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens van € 592,51 bruto per jaar (2024)

U moet zelf kiezen of u het pensioen meeneemt of niet.

Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

  • wat voor pensioenregeling geldt bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Uitzondering: een minipensioen van € 2 of minder
Vanaf 2019 is wettelijk geregeld dat er een uitzondering gemaakt kan worden voor een minipensioen dat lager is dan € 2 bruto per jaar. Hebt u een minipensioen van € 2 of minder toen u uit dienst ging? Dan komt dit pensioen te vervallen.

Pensioenvergelijker

De Pensioenvergelijker helpt u bij het vergelijken van pensioenregelingen. Download de Pensioenvergelijker en vul de vragen in.