Nieuws

Geboorteverlof en uw pensioen

Krijgen u en uw partner een kindje? Dan kunt u vanaf nu vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit is extra verlof naast de vijf dagen die u sowieso al krijgt. Uw werkgever mag dit geboorteverlof niet weigeren.

Tijdens uw geboorteverlof betaalt UWV 70% van uw salaris (tot een bepaald maximum). Uw werkgever kan dit aanvullen, maar is dat niet verplicht.

Wat moet u hiervoor doen?

Vraag uw geboorteverlof vier weken van tevoren bij uw werkgever aan. Check de informatie over het geboorteverlof op Rijksoverheid.nl.

En uw pensioen?

Omdat u tijdelijk niet of minder werkt, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. Het is nog niet duidelijk of en zo ja, hoe u ervoor kunt zorgen dat uw pensioenopbouw tijdens dit verlof doorloopt. Hierover wordt nog een besluit genomen. Als het bekend is, publiceren we dit op deze website.

En het partnerpensioen?

Behalve pensioen voor uzelf is er ook een uitkering geregeld voor partner en kind(eren) als u komt te overlijden. Dat heet partnerpensioen en wezenpensioen. Overlijdt u dit tijdens uw geboorteverlof? Dan krijgen uw nabestaanden van ons een uitkering.

Bij arbeidsongeschiktheid

Ook houdt u recht op pensioen als u arbeidsongeschikt wordt tijdens uw geboorteverlof.