Nieuws

Dalende aandelenbeurzen

Ook Pensioenfonds Rockwool wordt hard geraakt door de onrust op de financiële markten. Door de daling van de aandelenbeurzen neemt het vermogen van het pensioenfonds af.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft daarover verschillende keren overleg gehad. Het bestuur heeft ervoor gekozen het geformuleerde beleid te blijven volgen. Het pensioengeld wordt voor de lange termijn belegd. Dat betekent dat er tijd is om te herstellen van de dalingen op de aandelenmarkten.

Wanneer het nodig is dat actie wordt ondernomen zal het bestuur dat doen. In de afgelopen week is bijvoorbeeld de verdeling over beleggingscategorieën in lijn gebracht met het strategisch beleid. Het bestuur volgt de ontwikkeling van de dekkingsgraad nauwgezet. Op dit moment is het nog te vroeg om aan te geven welke gevolgen de ontwikkelingen op de financiële markten hebben voor de pensioenen.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.