Nieuws

2019: een intensief jaar

In het jaarverslag 2019 blikt het bestuur terug op een intensief jaar en legt verantwoording af over het in 2019 gevoerde beleid.

Wat staat er in het jaarverslag?

Behalve de ontwikkelingen waar ons fonds in 2019 mee te maken kreeg, staat in het jaarverslag ook welke besluiten ons fonds heeft genomen. Verder leest u het oordeel van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht en de reactie van het bestuur daarop.

En verder in ons jaarverslag

  • informatie over onze financiële situatie
  • onze jaarrekening en
  • een vooruitblik op 2020

Meer informatie

U kunt het jaarverslag 2019 downloaden of online lezen.

Verkort Jaarverslag

Omdat het jaarverslag erg groot is, maken we voor onze deelnemers en gepensioneerden een handzame online samenvatting: een Verkort Jaarverslag. Daarin zijn de belangrijkste cijfers van 2019 samengevat. Bekijk hier het Verkort Jaarverslag.