Nieuws

Uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Eind juli is het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) 2019 verzonden aan onze deelnemers. Gepensioneerden ontvangen hun UPO in september. In dit overzicht ziet u hoeveel pensioen er is geregeld bij ons pensioenfonds voor u en uw eventuele nabestaanden.

Let op: is uw AOW-leeftijd eerder dan 68 jaar?

Wanneer uw AOW eerder ingaat dan op 68-jarige leeftijd is het volgende van toepassing. De ingangsdatum van uw pensioen wordt vervroegd naar de eerdere AOW-datum. Het vervroegen van de pensioenuitkering zorgt ervoor dat u tegelijk met het ingaan van de AOW ook pensioen gaat ontvangen. De pensioenuitkering wordt hiervoor herrekend naar de eerdere ingangsdatum en wordt daardoor lager. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij eerdere verhogingen van de pensioenleeftijd: toen zijn de opgebouwde pensioenen verhoogd. Voor het vervroegen van het pensioen hoeft u geen actie te ondernemen. Wij informeren u zes maanden voor ingang van uw AOW-uitkering.

Wat kunt u controleren?

  • Staan uw naam en de naam van uw werkgever juist vermeld?
  • Staat uw partner op het pensioenoverzicht?
  • Klopt uw salaris? (stand per 1-1-2019)
  • Werkt u in deeltijd en klopt uw parttime percentage? (stand per 1-1-2019)

Neem alstublieft contact met ons op als deze gegevens niet kloppen. Wijzigingen die u in 2019 doorgeeft, ziet u terug op het pensioenoverzicht van volgend jaar.