Nieuws

Toekomstkeuze

Tijdens het gezamenlijk overleg van ROCKWOOL, vakbonden en pensioenfondsbestuur op 16 april zijn de resultaten van het deelnemersonderzoek besproken. Er is nog geen gezamenlijk standpunt bepaald en dus ook nog geen keuze gemaakt met betrekking tot de toekomst van de pensioenregeling van ROCKWOOL en de uitvoerder daarvan.

Wel is tijdens hetzelfde overleg gesproken over ontwikkelingen in het landelijk overleg tussen sociale partners en regering en de mogelijke impact van een akkoord op de pensioenregeling van ROCKWOOL en de toekomst van Pensioenfonds Rockwool.

Binnenkort zetten we het overleg voort. Bij de te maken keuzes en besluiten zijn én blijven zorgvuldigheid en de belangen van alle pensioengerechtigden en belanghebbenden leidend. Zodra er meer duidelijkheid is over de toekomst van de pensioenregeling wordt daarover op deze website geïnformeerd.