Vereniging van Gepensioneerden van Rockwool (VGR)

De VGR heeft het behartigen van belangen op het gebied van pensioen tot doel, primair voor de leden die een pensioen van pensioenfonds Rockwool ontvangen.

Periodiek heeft het bestuur van het pensioenfonds overleg met het bestuur van de VGR. Meer informatie over de VGR kunt u vinden op de eigen website van de VGR: www.vvgrockwool.nl.