Afkoop Pensioen


U kunt uw pensioen niet afkopen. Met ingang van 1 januari 2007 kan de pensioenuitvoerder wel tot afkoop overgaan, op zijn vroegst twee jaar nadat u bent opgehouden deelnemer te zijn, bijvoorbeeld omdat u van werkgever bent veranderd.
De pensioenuitvoerder kan tot afkoop overgaan wanneer de uitkering die u op de pensioendatum zou ontvangen minder dan  € 462,88 (2015) bedraagt. Het afkoopbedrag onder inhouding van belasting wordt dan aan u uitgekeerd. Ook kleine partnerpensioenen (uitkering bij overlijden van de aan de pensioenregeling deelnemende werknemer) kunnen door de pensioenuitvoerder worden afgekocht.

Dekkingsgraad:

actueel: 97,20% (mei 2017)